От векове бойните изкуства са носител на най-високи морални стремежи, а практикуващите са били смятани за физически и интелектуален елит на всяко общество. Тренировките по бойни изкуства изграждат много добра физическа кондиция, отлична координация, сила, издръжливост, концентрация на вниманието и бързина. Натоварванията предизвикват адаптация във всички насоки и изграждат комплексни личности. Заниманията спомагат за изграждане на психическо равновесие, устойчивост и постигане на хармония със себе си. Идеята на бойните изкуства е да се развие пълния потенциал на личността, да се уважава истината и справедливостта, да се изгради увереност и здраве не само на тялото, а и на ума. Практикуващите бойни изкуства се отличават с дисциплинираност, смелост, възможност за пълно себеотдаване и повишено чувство за справедливост.

Да Дао е високопрогресивен стил на модерните бойни изкуства, той е стил от най-нов вид, синтезиращ постиженията на ударните стилове от рода на карате и хватовите практики от рода на борба и джудо. Той е създаден върху традицията и е носител на най-градивните тенденции в областта на бойните изкуства. В него са съчетани опитът на традиционните системи и достиженията на съвременната спортна наука и биомеханика.

Да Дао е стил, изчистен от излишни условности и мистика, който учи, че истинският прогрес винаги се основава върху упорит труд, постоянство и стремеж към усъвършенстване. Освен боен стил Да Дао е и мощна система за самоусъвършенстване. Успоредно с физическите качества, при неговото практикуване се изграждат всички духовни качества, а ученикът придобива чувствителност, която го кара да бъде по-добър човек и духовна личност.

Посетете страницата на Българското Бойно Изкуство ДА ДАО